Birey Odaklı Eğitim Anlayışı

Birey Odaklı Eğitim Anlayışı

Okulumuzun sentez eğitim modeli, öğrencilerin bireysel özelliklerine uygun eğitim ve destek programları gerçekleştirir ve onların öncelikle hayata hazır olmalarını sağlar. İyi eğitilmiş bireyler için hiçbir sınav zor değildir.